.
.

Регистрация на ООД – ценни съвети


Агенцията по вписванията е мястото, където трябва да подадете документи, когато се касае за регистрация на ООД.

Важно е да отбележим, че чрез ООД се наименова дружеството с ограничена отговорност, т.е. ООД представлява капиталово дружество, тъй като задължително приема капитал, който е с минимална изискуемост съобразно законовите изисквания. ООД е юридическо лице, договорно сдружение с минимум две лица (физически, юридически), които носят отговорност за задълженията на дружеството до размера на дяловата им вноска в основният капитал на дружеството. В България често ООД се регистрира, когато двама, или пък повече, партньори имат ясна бизнес цел, бизнес идея, и решат да стартират съвместен бизнес.

Сами се досещате, че когато се касае за едно лице, искащо да стартира бизнес, то за целта се регистрира ЕООД. В останалите случаи – ООД.

Стартирането на фирма става чрез откриване партида на търговеца в Търговския регистър. Цената на този тип услуга е различна от различните компании и се определя самостоятелно, спрямо конкретния случай.

Най-често услугата се извършва от адвокат и отговаря напълно на юридическите изисквания.

В Търговски регистър се представя цялата документация на фирмата, като това може да стане физически, на хартиен носител, а може и да стане чрез електронен подпис, онлайн.

Юристът, съставящ документите за регистрация, съпровожда заявителят до нотариус и до банка, където се налага лицето, или пък лицата, управителите да положат спесимен. В банката се открива набирателна банкова сметка, която се закрива след откриването партидата на търговеца. Възможностите на ЕООД и ООД са разкрити по достатъчно изчерпателен начин в интернет пространството и едва ли има някакви съществени неизвестни, същото се отнася и до процедурата по регистрация.

Дни след като регистрацията на ООД е факт, когато е публикувана в Търговския регистър, въпросната компания може да придобие данъчна регистрация по Закона за данък добавена стойност, или с други думи, може да бъде регистрирана по ДДС.

Дали фирмата Ви да бъде регистрирана по ДДС веднага, или това да бъде във времето, зависи от Вас самите. Зависи и от оборотите. Ако фирмата би напрупала бързо оборот, например над 50 000 лева, то е задължително да бъде регистрирана по ДДС веднага. Ако се касае за даден стартъп, или малка компания, която във времето ще се развива, то в началото не е необходимо да е регистрирана по ДДС, освен ако не са налични дадени условности. Тези, както и други подробности се дискутират с юриститите, с копанията, която сте наели да Ви консултира и подготви документацията. Всеки добър експерт знае тези подробности и запознава в детайли клиентите, за да могат да вземат най-правилното решение, решение, което занапред да им е само и едиствено в полза.

Вече сме сигурни, че знаете каква е основната разлика между ЕООД и ООД, както и различавате това, дали компанията ВИ да е ООД, или ЕООД, а сега ни позволете да Ви представим списък с необходимите документи за регистрация на ООД.

  1. Избор на име за Вашата фирма. Много е важно да се направи справка, дали самото име вече не съществува, нещо, което може да доведе до конфликт във времето.
  2. Запазване на името на фирмата – някои експерти смятат, че самото запазване е ненужно, други – че си струва. Ние Ви съветваме да си запазите името и да го патентовате в Европа и САЩ, в зависимост от конкретния случай.
  3. Заявление А4 – документ, в който се съдържа капитала, управителите на ООД-то, както и друга важна информация.
  4. Протокол от собствениците
  5. Учредителен акт, в който се вписват дейностите на компанията, както и общи разпоредби и други.
  6. Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския Регистър, чрез която се декларира, че документите са представени от заявителя.
  7. Декларация за удостоверение на истинността на документите.
  8. Разни, според конкретния случай.

Е, вяравме, че настоящата статия ще Ви е полезна, ако сте в процес на вземане на решение, дали да регистрирате ООД, или ЕООД, както и в случай че търсите фирма, която да Ви подготви и подаде документите.

Обобщение на статията
product image
Продукт
5 based on 1 votes
Brand Name
Firmite.bg
Марка
Регистрация на ООД


Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *