.
.

Финансиране на Фирмите Чрез Европрограми През 2023: Ползи и Насоки


Искате да развивате бизнеса си, но не знаете от къде да започнете? Имате идеи за разширяване на дейността, увеличаване на персонала и производството? Правилната стъпка е да кандидатствате с европроекти 2023г. В тази статия ще Ви дадем насоки за това как да реализирате своите идеи.

Обзор на Европрограмите през 2023г.

 • Инвестиции в технологична и екологична модернизация – по процедурата могат да кандидатстват земеделски стопани, които са физически или юридически лица или микро, малки и средни предприятия. Важно изискване е, че те трябва да са регистрирани за стопанските години 2021/2022 и 2022/2023. Кандидатите могат да получат финансова помощ до 50% от общите допустими разходи.
 • Адаптирана работна среда – по тази процедура могат да кандидатстват всички предприятия, с изключение на тези, в сектор рибарство и аквакултури, както и попадащи в първичното селскостопанско производство. Микро, малки и средни предприятия могат да получат финансова помощ в размер на 100%, а за големите предприятия е предвидена 80% финансова помощ.
 • Разработване на иновации в предприятията съгласно тематичните области на ИСИС – тук могат да се възползват микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2020г. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв, а максималният варира спрямо големината на предприятието.
 • Внедряване на иновации в предприятията – по мярката могат да кандидатстват микро, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация, регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г. Безвъзмездната финансова помощ е с минимален размер 50 000лв, а максималният размер на помощта отново варира спрямо размера на предприятието..
 • Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – тази процедура е подходяща за земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон на територията на селски район, както и за физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Тук процентът на финансовата помощ, която предприятието-кандидат има възможност да получи е до 50% от общите допустими разходи.

Ползи от Финансирането Чрез Европрограми

Финансирането чрез Европрограми е една страхотна възможност за предприятията да се насочат и да постигнат конкретни свои цели за развитие. Ето по-важните ползи, които този вид финансиране предоставя:

 • Получаване на допълнителни финансови ресурси – чрез тях може да реализирате дълго планираните си идеи и да ги превърнете в реалност;
 • Повишаване на конкурентоспособността на фирмата – това е предпоставка за развитие на самото предприятие;
 • Развиване на иновации – води до уникални конкурентни предимства на национално и световно ниво, което от своя страна повишава и конкурентоспособността на фирмата;
 • Подкрепа за стартиращи фирми – интересът към подпомагането на стартиращи фирми чрез европрограми е изключително висок;
 • Получаване на достъп до нови пазари – финансирането предоставя възможност да пласирате продукта си на национални, регионални и световни пазари;
 • Създаване на нови работни места – по този начин ще спомогнете за намаляване на безработицата и увеличаване на капацитета на предприятието;
 • Разработване на устойчиво развитие – важна стъпка по пътя на развитието на фирмата е преходът към нисковъглеродна и кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите.

Ето и един пример за успешно приключил проект с осъществените подобрения и промени, от които се нуждаеше фирмата:

Водеща агенция в областта на рекламата, която постепенно разширява дейността си кандидатства по процедура за откриване на нови места от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Ето ги и резултатите, с помощта на 100% безвъзмездните средства по програмата:

 • фирмата успя да увеличи броя на своя персонал с 10 нови служителя;
 • извършиха се обучения по професионална квалификация на служителите;
 • повиши се производителността на труда и конкурентоспособността на всички работещи във фирмата;
 • увеличи се технологичния капацитет на фирмата като се закупи оборудване, което спомогна за работата на новите служители.

Насоки за Успешно Кандидатстване и Разработка на Проекти

В случай, че искате да кандидатствате по някоя от предстоящите европрограми, но нямате необходимото време да го направите, препоръчваме Ви да се обърнете към консултанти по европроекти. Те ще подготвят необходимата документация вместо Вас, ще съставят бюджет спрямо нуждите Ви и ще изготвят и входират проекта. Така ще си спестите време и излишни главоболия.

Важно е щом вече имате конкретна идея да направите среща с експерт, който ще Ви насочи за коя процедура сте най-подходящ кандидат, ще Ви обясни какво финансиране може да спечелите и какви дейности може да реализирате. Ще бъде извършена финансова оценка на компанията и ще се определи шансът Ви за спечелване на проекта.

При изготвянето на проекта, консултанта ще следва всички изисквания, посочени в Насоките за кандидатстване по съответната процедура. След като спечелите финансиране, консултантите могат да Ви бъдат полезни и при управлението на проекта. От тях може да очаквате пълно съдействие по счетоводната и финансовата част и подготвянето на предстоящите плащания.

Финансовата помощ е важна част от развитието на всеки един бизнес, било то стартиращ или не. С помощта на европрограмите Вие ще имате шанс да увеличите дейността на фирмата си, да наемете нова работна ръка, да внедрите иновации… Или казано накратко –  да осъществите всичките си цели.
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *