.
.

Палитра в дизайнерския микс


Всичко казано през годините за композицията на ахроматични цветове – възможните посоки и промени в общия характер – е валидно в дизайна на облекло и при работата над хроматични колоритни комбинации от еднакви като цвят и различни като светлосила тонове. Честа практика или творчески подход в дизайна на облекло и текстил, при работа с цвят, е авторът да фиксира един сигурен хармоничен ред, създаван от група ахроматични цветове и добавянето към него на един хроматичен цвят. При тези композиционни решения са възможни много варианти, които, съпоставени един с друг като краен резултат, създават съвсем различно настроение и цялостен образ. Всичко казано по отношение на количеството, съотношенията и контраста при ахроматичните композиции запазва своята валидност – ахроматичната палитра е основа на композиционното решение.
Имаме добрата възможност с малко да постигнем много – целенасочен и удачен избор на един хроматичен цвят – като цветен тон, като наситеност, като светлосила, като количество и като място в общата композиция – независимо дали говорим за отделно изделие или ансамбъл. Най-често се избира ярък, бистър, наситен цвят, който се ползва като акцент, подчертаващ емоционалния център на облеклото и обувките. Диаметрално противоположно като подход решение е хроматичният цвят да доминира, а пространството на ахроматичните съответно да бъде редуцирано. Двата подхода водят до много различен като композиция и отправяни послания краен резултат. Ако към тези основни композиционни схеми добавим ползването на декорирани или прозрачни материи и възможността за препозициониране на акцента и цветните петна, имаме още няколко различни посоки за организиране на композицията. Когато се търси решение, приемано в най-голяма степен за хармонично, то обикновено е в комбинацията от еднотонови (като цветен тон) цветни групи. Тази група композиции е много близка до вариантите при работата с ахроматични цветове.

Независимо от различните и многообразни възможности за съчетаване на ахроматични цветове и един хроматичен, композициите, базирани на тази схема, обикновено пораждат монументален, внушителен и респектиращ образ.

Източник: e-obuvki.com
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *